تبلیغات
کجاهستیم...... - سخن بزرگان

کجاهستیم......

الهی به نعمتت حضور قلبم را از خطور ذنوب باز دار

احادیثی ازپیامبر اکرم صلی الله علیه واله

 

می فرمایند :

 

از دانشمندان بپرسید ، با حکما گفتگو کنید   ،با تهیدستان همنشینی نمائید ...

می فرمایند :

 

هیچ صدقه ای نزد خدا محبوبتر از حق گویی نیست ....

می فرمایند :

دیندار ترین شما ،خوش اخلاق ترین شما ست....

می فرمایند:

 

بهتر از خیر ،بخشنده خیر است وبدتر از بدی خود بد کار است .....

می فرمایند :

خواب روزه دار عبادت است ونفس او تسبیح ......

 

می فرمایند :

خدا را چنان عبادت کن که گویی اورا می بینی ،پس اگر تو او را نمی بینی اوتورا می بینید .....

 حضرت علی (ع) می فرمایند:

 

هرکه پند پذیرد از رسوایی در امان است

 

امام صادق(ع) می فرمایند:

 

خوش به حال کسی که آرزوهای پوچ اورا سرگرم نکرده باشد

 

رسول اکرم (ص) می فرمایند:

 

خواب آگاهانه از نماز جاهلانه بهتر است

 

امام موسی کاظم (ع) می فرمایند:

 

اهل زمین مورد رحمت و برکت الهی هستند ،مادامی که ترس از گناه و معصیت داشته باشند ، ادای امانت نمایند و حق را دریابند و عمل کنند

 

امام حسین (ع) می فرمایند :

 

تجربه آموختن موجب زیادتی عقل است