تبلیغات
کجاهستیم...... - پیامک مذهبی

کجاهستیم......

الهی به نعمتت حضور قلبم را از خطور ذنوب باز دار

مطلبی جهت نمایش یافت نشد از آرشیو مطالب استفاده کنید