کجاهستیم......

الهی به نعمتت حضور قلبم را از خطور ذنوب باز دار

چهل حدیث از پیامبر اکرم (ص)
1- آیة المنافق ثلاث : اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان
نشان منافق سه چیز است : 1 - سخن به دروغ بگوید . 2 - از وعده تخلف كند .3 - در امانت خیانت نماید .

صحیح مسلم ، كتاب الایمان ، ح 89

2- لا ینال شفاعتی من اخر الصلوة بعد وقتها
کسی که نماز را از وقتش تأخیر بیندازد، (فردای قیامت) به شفاعت من نخواهدرسید

(بحارالانوار،ج،83ص20)

3- أبغض الحلال الی الله الطلاق .
منفورترین چیزهای حلال در پیش خدا طلاق است .

سنن ابی داود ، كتاب الطلاق ، ح 1863

- خَیرُ الأصحابِ مَن قَلَّ شِقاقُهُ و کَثُرَ وِفاقُهُ.
بهترین یاران کسی است که ناسازگاریش اندک باشد و سازگاریش بسیار

(تنبیه الخواطر، ج2، ص123 )

5- ابن آدم اذا اصبحت معافی فی بدنك آمنا فی سربك عندك قوت یومك فعلی الدنیاالعفاء .
فرزند آدم وقتی تن تو سالم است و خاطرت آسوده است و قوت یك روز خویش راداری ، جهانگر مباش .

كنز العمال ، ج 3 ، ص 782 ، ح 8740

6- ابن آدم عندك ما یكفیك وانت تطلب ما یطغیك لا بقلیل تقنع ولا بكثیر تشبع .
فرزند آدم ، آنچه حاجت تو را رفع كند در دسترس خود داری و در پی آنچه تو را به طغیان وا می دارد روز میگذاری ، به اندك قناعت نمیكنی و از بسیار سیر نمی شوی .

كنز العمال ، ج 3 ، ص 782 ، ح 8740

7- مَن رَدَّ عَن عِرضِ اَخیهِ المُسلِمِ وَجَبَت لَهُ الجَنَّةُ اَلبَتَّةَ
هرکس آبروی مؤمنی را حفظ کند، بدون تردید بهشت بر او واجب شود.

(ثواب الاعمال و عقاب الاعمال)

8- اتق دعوة المظلوم فإنما یسال الله حقه وان الله لن یضیع لذی حق حقه
از نفرین مظلوم بپرهیز زیرا وی به دعا حق خویش را از خدا میخواهد و خدا حق رااز حق دار دریغ نمیدارد .

كنز العمال ، ج 3 ، ص 507 ، ح 7650

9- اتقوا الحجر الحرام فی البنیان فانه اساس الخراب
از استعمال سنگ حرام در ساختمان بپرهیزید كه مایه ویرانی است .

كنز العمال ، ج 15 ، ص 405 ، ح 41575

10- اَلعِبادَهُ سَبعونَ جُزء، اَفضَلُها جُزءً طَلَبُ الحَلالِ
عبادت هفتاد جزء است و بالاترین و بزرگترین جزء آن کسب حلال است.

(ثواب الاعمال و عقاب الاعمال)

11- اتقوا فراسة المؤمن فإنه ینظر بنور الله
از فراست مؤمن بترسید كه چیزها را با نور خدا می نگرد .

سنن ترمذی ، كتاب تفسیر القرآن ، ح 3052

12- اتقوا الدنیا فوالذی نفسی بیده انها لأسحر من هاروت وماروت
از دنیا بپرهیزید ، قسم به آن كس كه جان من در كف اوست كه دنیا ازهاروت و ماروت ساحرتر است .

كنز العمال ، ج 3 ، ص 182 ، ح 6063

13- اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد الی السماء كأنها شرارة
از نفرین مظلوم بترسید كه چون شعله آتش بر آسمان میرود .

كنز العمال ، ج 3 ، ص 500 ، ح 7601

14- لكل شیئى زكاة و زكاة الابدان الصیام
براى هر چیزى زكاتى است و زكات بدنها روزه است.

(الكافى، ج 4، ص 62)

15- اثنان یعجلهما الله فی الدنیا البغی وعقوق الوالدین .
دو چیز را خداوند در این جهان كیفر میدهد : تعدی ، و ناسپاسی پدر و مادر .

كنز العمال ، ج 16 ، ص 462 ، ح 45458

16- اجرأكم علی قسم الجد اجرأكم علی النار .
هر كس از شما در خوردن قسم جدیتر است به جهنم نزدیكتر است .

كنز العمال ، ج 11 ، ص 7 ، ح 30390

17- أجملوا فی طلب الدنیا فإن كلا میسر لما خلق له .
در طلب دنیا معتدل باشید و حرص نزنید ، زیرا به هر كس هر چه قسمت اوست می رسد .

سنن ابن ماجه ، كتاب التجارات ، ح 2133

18- هو شهر اوله رحمة و اوسطه مغفرة و اخره عتق من النار.
رمضان ماهى است كه ابتدایش رحمت است و میانه‏اش مغفرت و پایانش آزادى از آتش جهنم.

(بحار الانوار،ج93،ص342)

19- احب الاعمال الی الله الصلاة لوقتها ثم بر الوالدین ثم الجهاد فی سبیل الله
بهترین كارها در نزد خدا نماز به وقت است ، آنگاه نیكی به پدر و مادر ، آنگاه جنگ در راه خدا .

كنز العمال ، ج 7 ، ص 285 ، ح 18897

20- احب العباد الی الله الاتقیاء الاخفیاء
محبوبترین بندگان در پیش خدا پرهیزگاران گمنامند .

كنز العمال ، ج 3 ، ص 153 ، ح 5929

21- انَّ الدینارَ وَ الدُّرهَمَ اَهْلَكا مَنْ كانَ قَبلكُمْ و هُما مُهْلِكاكُمْ.
همانا دینار و درهم پیشینیان شما را به هلاكت رساند و همین دو نیز هلاك كننده شماست.

(جهاد النفس، ص 247)

22- احب الاعمال الی الله أدومها وان قل .
محبوبترین كارها در پیش خدا كاریست كه دوام آن بیشتر است ، اگر چه اندك باشد .

صحیح مسلم ، كتاب صلاة المسافرین و قصرها ، ح 1305

23- احب الاعمال الی الله من أطعم مسكینا من جوع أو دفع عنه مغرما أوكشف عنه كربا
بهترین كارها در پیش خدا آن است كه بینوایی را سیر كنند ، یا قرض او رابپردازند یا زحمتی را از او دفع نمایند .

كنز العمال ، ج 6 ، ص 342 ، ح 15958

24- لا فقر اَشد من الجهل ، لا مال اَعود من العقل . 
هیچ تهیدستی سخت تر از نادانی و هیچ مالی سودمندتر از عقل نیست .

(اصول كافی،ج1،ص30)

25- احب الاعمال الی الله حفظ اللسان
بهترین كارها در پیش خدا نگهداری زبان است .

كنز العمال ، ج 3 ، ص 551 ، ح 7851

26- احب الجهاد الی الله عز وجل كلمة حق تقال لامام جائر
بهترین جهادها در پیش خدا سخن حقی است كه به پیشوای ستمكار گویند .

مسند احمد ، باقی مسند الانصار ، ح 21137

27- احب الطعام الی الله ما كثرت علیه الایادی
بهترین غذاها در پیش خدا آن است كه گروهی بسیار بر آن بنشیند .

كنز العمال ، ج 15 ، ص 233 ، ح 40716

28- احب اللهو الی الله تعالی إجراء الخیل والرمی .
بهترین بازیها در پیش خدا اسب دوانی و تیراندازی است . 

كنز العمال ، ج 4 ، ص 344 ، ح 1081

29- طلب العلم فریضة علی کل مسلم، الا ان الله یحب بغاة العلم
طلب علم بر هر مسلمانی واجب است، همانا خدا جویندگان علم را دوست دارد.

(اصول کافی ج 1 /باب دوم/ص 35)

30- احب الله تعالی عبدا سمحا اذا باع وسمحا اذا اشتری وسمحا اذا قضی وسمحا اذااقتضی .
خداوند بندهای را كه به هنگام خرید و هنگام فروش و هنگام دریافت سهلانگار است دوست دارد .

نهج الفصاحه ، ص 15 ، ح 85

31- احب عباد الله الی الله أنفعهم لعباده .
از جمله بندگان آن كس پیش خدا محبوبتر است كه برای بندگان سودمندتر است .

نهج الفصاحه ، ص 15 ، ح 86

32- أحثوا التراب فی وجوه المداحین .
بر چهره ستایشگران ، خاك بیفشانید .

كنز العمال ، ج 3 ، ص 574 ، ح 7960

33- احزم الناس أكظمهم للغیظ
آنكه در فرو بردن خشم از دیگران بیشتر است ، از همه كس دور اندیشتر است .

نهج الفصاحه ، ص 17 ، ح 95

34- اختبروا الناس بأخدانهم ، فإن الرجل یخادن من یعجبه
مردم را از معاشرانشان بشناسید ، زیرا كند هم جنس با هم جنس پرواز .

نهج الفصاحه ، ص 19 ، ح 106

35- اخوف ما أخاف علی امتی الهوی وطول الامل .
بر امت خویش بیش از هر چیز از هوس و آرزوی دراز بیم دارم .

كنز العمال ، ج 3 ، ص 490 ، ح 7553

36- ادعوا الله وأنتم موقنون بالاجابة واعلموا أن الله لا یستجیب دعاء من قلبغافل لاه .
خدا را بخوانید و به اجابت دعای خود یقین داشته باشید و بدانید كه خداوند دعارا از قلب غافل بی خبر نمی پذیرد .

كنز العمال ، ج 2 ، ص 72 ، ح 3176

37- ادنی أهل النار عذابا ینتعل بنعلین من نار یغلی دماغه من حرارة نعلیه .
از مردم جهنم آنكه عذابش از همه آسانتر است دو كفش آتشین بپا دارد كه مغزوی از حرارت كفشهایش به جوش میآید .

كنز العمال ، ج 14 ، ص 527 ، ح 39507

38- ادنی جبذات الموت بمنزلة مائة ضربة بالسیف .
آسانترین كشش های مرگ مانند صد ضربت شمشیر است .

كنز العمال ، ج 15 ، ص 569 ، ح 42208

39- اذا ابتلی أحدكم بالقضاء بین المسلین فلا یقض وهو غضبان ولیسو بینهم فی النظروالمجلس والاشارة
اگر یكی از شما به كار قضاوت میان مسلمانان دچار شود باید به هنگام غضب ازقضاوت خودداری كند و میان ارباب دعوا در نگاه و نشیمنگاه و اشاره تفاوتی نگذارد .

كنز العمال ، ج 6 ، ص 102 ، ح 15034

40- اذا أحب الله عبدا حماه الدنیا كما یظل أحدكم یحمی سقیمه الماء .
وقتی خداوند بندهای را دوست دارد ، دنیا را از او منع میكند چنانكه شما مریض خویش را از نوشیدن آب منع میكنید .

كنز العمال ، ج 6 ، ص 471 ، ح 16595

طبقه بندی: چهل حدیث از پیامبر اکرم (ص)،
برچسب ها:چهل حدیث از پیامبر اکرم (ص)، حدیث های پیام بر اکرم (ص)، پیامبر اکرم (ص)،
[ شنبه هفتم بهمنماه سال 1391 ] [ 01:54 ب.ظ ] [ فرزین ] [ نظرات() ]

میلاد با سعادت پیامبر اکرم (ص)

 

 

ولادت با سعادت رسول اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) بر تمام

مسلمین جهان مبارک بادبرچسب ها:پیامبر اکرم (ص)، ولادت، امام جعفر صادق(ع)،
[ شنبه هفتم بهمنماه سال 1391 ] [ 01:49 ب.ظ ] [ فرزین ] [ نظرات() ]

دل نوشته (زمانه)

نوزاد كه هستی همه لپ هات و میگیرن و از ته دل دوست دارند و بعضی ها هم پرتت میكنن هوا و دو دستی میگیرندت و چه ذوقی میكنی . بچه كه هستی همه اش میگن نكن و تو هرچه دلت خواست میكنی و هیچ كس هم كارت نداره و میگن بچه ای . دوران مدرسه هم هرچه بخواهی در اختیارته و همه دست به سینه تا درس خون بشی و تا دانشگاه و فارغ تحصیل هم كه بشی تورا بچه در دانه حساب می كنند و هرچه كه بخواهی جولان میدی . وایی به روزی كه ازدواج كنی و آن هم مستقل .از آن روزه كه روزگارت سیاهه آن روزه كه دست بسته باید در خدمت خانواده باشی و مثل یك برده برای خوش گذرانی همان بچه ای كه حالا جای بچه گی خودت را گرفته مثل بلانسبت شما باوفا روز شب بدوی و آن هم همه اش آخر خطی . این یه رسم زمانه است زندگی ما البه بعضی ها فقط تا دوران بی مسئولیتی است پس این جوان تا می توانی استفاده كن .

طبقه بندی: دل نوشته (زمانه)،
برچسب ها:عشق، دل نوشته، زمانه،
[ سه شنبه سوم بهمنماه سال 1391 ] [ 10:23 ب.ظ ] [ فرزین ] [ نظرات() ]

مثلث هگل- کری- برنن معماران دوران جدید عملیات اطلاعاتی در داخل ایران

حامد علوی، ایران هسته ای- برخی تحلیلگران امنیتی عقیده دارند نهایی شدن نامزدی جان کری برای وزارت خارجه، چاک هگل برای وزارت دفاع و جان برنن برای سازمان سیا در دولت جدید اوباما نشان دهنده آن است که اوباما در مواجهه راهبردی خود با ایران هر چه بیشتر از گزینه های سخت فاصله گرفته و به گزینه های نرم و نیمه سخت متوسل خواهد شد.

دوتحلیلگر امنیتی که «ایران هسته ای» با آنها گفت و کرده، مشترکا عقیده داشتند که با روی کار آمدن این تیم جدید دوران جدیدی از توجه امریکا به مسائل داخلی ایران آغاز خواهد شد.

این دو تحلیلگر، که ماه گذشته را صرف تحقیق در این باره کرده اند می گویند مثلث هگل، کری و برنن احتمالا گزینه های زیر را به شدت تقویت خواهند کرد:

1- ارتباط گیری با جریان فتنه در داخل ایران و تلاش برای نوسازی مجدد جبهه اصلاح طلب در داخل و خارج از ایران

2- آغاز دوران جدیدی از عملیات اطلاعاتی به شکل ترور، خرابکاری، حمبه سایبری، تجزیه طلبی، شرارت و انفجار در ایران

3- تلاش برای سوق دادن تلاش های دیپلماتیک به پشت صحنه و محیط پنهان، به جای رایزنی های دیپلماتیک آشکار

این دو تحلیلگر معتقدند جان کری اساسا استاد لابی و مذاکرات پنهان است ضمن اینکه عقیده ندارد مذاکره با دشمنان امریکا نوعی امتیاز دهی به آنهاست.

به عقیده این دو، کری ضمنا دارای ارتباطات گسترده با برخی از طیف های جریان اصلاح طلب در داخل و خارج از ایران است که هیچ تلاشی برای پنهان کردن آن نکرده است.

«ایران هسته ای» پیش از این از ابراز خوشحالی محمد خاتمی از روی کار آمدن کری خبر داده بود.

یافته های این دو تحلیلگر همچنین حکایت از آن دارد که جان برنن نیز که معمار عملیات های اطلاعاتی جدید امریکا در منطقه است، احتمالا تلاش خواهد کرد الگوی پیگیری شده در یمن، پاکستان، افغانستان و سوریه را در ایران هم پیاده کند.

این تحلیلگران می گویند برنن علاقه بسیار خاصی به انجام عملیات های به شدت طراحی شده، با حفاظت بالا و با اتکا به فناوری های پیشرفته دارد.

همچنین تحقیقات انجام شده از سوی این دو نفر درباره هگل نشان می دهد وی نیز عقیده دارد که ایران می تواند یکی از متحدان امریکا در منطقه باشد به شرط اینکه نظام فعلی آن ساقط شده باشد.

این تحلیلگران می گویند هگل بویژه بر اعتقادزادیی از جامعه و دور کردن مردم ایران از عقاید شیعی و همچنین تبدیل کردن اعتقادات شیعی به عامل انزوای ایران در منطقه تمرکز خواهد کرد

 

طبقه بندی: مثلث هگل- کری- برنن معماران دوران جدید عملیات اطلاعاتی در داخل ایران،
برچسب ها:آمریکا، اخبار جدید در مورد آمریکا، مثلث هگل- کری- برنن معماران دوران جدید عملیات اطلاعاتی در داخل ایران،
[ سه شنبه سوم بهمنماه سال 1391 ] [ 10:20 ب.ظ ] [ فرزین ] [ نظرات() ]